Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zapraszał studentów na dwa nowo otwarte kierunki w ramach projektu Ustawiczne All inclusive. Byliśmy odpowiedzialni za wsparcie rekrutacji zarówno w semestrze zimowym jak i letnim poprzez kampanię w prasie branżowej, na portalach tematycznie powiązanych z kierunkami studiów podyplomowych oraz marketing wyszukiwarek.

O sukcesie kampanii może świadczyć fakt, że rekrutacja zakończyła się wcześniej niż planowany termin zakończenia kampanii.