Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Administracja jest dla obywatela i jemu ma służyć – taka dewiza powinna przyświecać wszystkim działaniom administracji publicznej na wszystkich jej poziomach. Budowa nowoczesnego, proobywatelskiego państwa wymaga czerpania ze sprawdzonych wzorców zachodnich administracji oraz zaangażowania w procedury państwowe najnowszych technologii.

Takim właśnie założeniom podporządkowane zostały produkty projektu „Emp@tia” – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego, stanowiące przedmiot kampanii realizowanej pod hasłem Pomagamy pomagać, w której |PIMEDIA odpowiedzialne było za zakup mediów. Twarzą kampanii została Katarzyna Maciąg, znana z serialu „Głęboka woda”.

Emp@tia to nowoczesny system umożliwiający osobom niepełnosprawnym czy rodzinom z dziećmi załatwienie wszystkich spraw związanych z zabezpieczeniem socjalnym przez internet, nie wychodząc z domu. Dlatego też największy akcent w komunikacji został położony na działania w internecie – na największym portalach wyemitowany został cykl artykułów informujących o możliwościach systemu, do pracowników jednostek wsparcia społecznego wysłany został mailing z możliwością pobrania broszury informacyjnej. Aby dotrzeć do masowego odbiorcy reklama w formie product placement pojawił się w telewizji śniadaniowej (TVP 2), intensywnie wykorzystane zostały również prasa regionalna oraz komunikacja miejska.

 

Strategia mediowa wraz z zakupem mediów zrealizowane na zlecenie .bringMore advertising.

Klient
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Kategorie
Internet,Klienci.instytucjonalni,OOH,Pimedia.House,Prasa