Mazowsze. Czujnik innowacji

Jak w swoich, nawet niewielkich biznesach wdrażać innowacje? Jak budować partnerstwo wokół idei innowacyjności regionu na poziomie biznes – nauka – administracja oraz inspirować do wspólnych inicjatyw, które przyczynią się do zmniejszenia dystansu pomiędzy stolicą a resztą regionu?

Kampania Mazowsze. Czujnik innowacji została zaplanowana aby promować serwis www.czujnikinnowacji.pl, który będzie umożliwiał przedsiębiorcy ocenę stanu innowacyjności jego firmy na tle otaczającego rynku. Dzięki temu po raz pierwszy w zasięgu większości przedsiębiorstw znalazło się narzędzie umożliwiające monitorowanie rozwoju swojego biznesu.

O powstaniu serwisu informowaliśmy poprzez radio, prasę, telewizję. Byliśmy również odpowiedzialni za szeroko zakrojoną kampanię w internecie (display, youtube, działania z zakresu marketingu wyszukiwarek) oraz działania ambientowe. Nie zabrakło również działań o charakterze marketingu relacji – do najważniejszych przedstawicieli środowisk biznesu, nauki i administracji został wysłany kreatywny direct mailing.

Autorem kreacji jest Agencja Reklamowa Formind

Spoty radiowe: