KBF Literacka Małopolska

Wiedzieliście, że Kraków to prawdziwy fenomen na skalę światową pod względem ilości mieszkających w tym mieście poetów, prozaików, tłumaczy i innych twórców literatury? I że to właśnie tam działa najwięcej stowarzyszeń literackich? Zdawaliście sobie sprawę z tego, że w stolicy Małopolski przyznawane są najważniejsze nagrody literackie? My dowiedzieliśmy się o tym wszystkim dzięki pracy przy promocji projektu Literacka Małopolska.

Literacka Małopolska to inicjatywa, która ma na celu propagowanie krakowskiego dziedzictwa głównie poza granicami Polski, a także zainicjowanie szeroko pojmowanej sieci kreatywnej współpracy wielu regionów naszego kraju w dziedzinie literatury. Projekt ten to zaproszenie nie tylko rodaków, ale i mieszkańców Niemiec i Francji, którzy są wielbicielami literatury lub osobami związanymi z nią zawodowo, do odwiedzenia tego regionu Polski. Ich uwadze polecamy zwłaszcza Kraków, który od wielu lat jest nierozerwalnie związany ze sztuką pisaną.

W ramach działań promocyjnych odpowiadaliśmy za emisję reklam w zagranicznej prasie o profilu literackim – w periodykach takich jak np. „Lettre International”,„Magazine Litteraire” czy „Literaturen”. Chcieliśmy, aby Niemcy i Francuzi poznali Kraków nie tylko jako zabytkowe miasto, ale również jako prężnie działający ośrodek literacki z niezwykle bogatą tradycją.

Promocja Literackiej Małopolski prowadzona była również poprzez międzynarodowe konferencje z udziałem specjalistów z dziedziny literatury i szeroko pojętej kultury, którzy reprezentują największe ośrodki życia literackiego w kraju i na świecie oraz na stronach polskich czasopism literackich.