ISP

Inspiratorem Instytutu Studiów Podyplomowych jest urodzony pedagog i już po pierwszym spotkaniu sami chcieliśmy zostać słuchaczami tej uczelni. Nowy wizerunek jaki stworzyliśmy dla tej marki miał oddawać entuzjazm i profesjonalizm, z jakim właściciele podchodzą do biznesu i misji, którą jest dla nich nauczanie.

W ramach współpracy powstały logo wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej, projekt strony www i materiałów promocyjnych. Owocem rozmów z klientem była Strategia komunikacji marketingowej wraz z rekomendacjami dotyczącymi działań mediowych.

Rekomendacje te zostały wcielone w życie pod postacią dwóch kampanii rekrutacyjnych. Działania mediowe obejmowały prasę, internet oraz media społecznościowe.

Jednym z elementów nowej Identyfikacji Wizualnej Instytutu Studiów Podyplomowych jest strona internetowa. Poza charakterem wizerunkowym stanowi ona ważny kanał komunikacji z obecnymi studentami, umożliwiając na przykład sprawdzenie rozkładu zajęć.